Politica de protecție a datelor

TENTROM PARADISE

CIF: RO22758821, J23/3683/2008

Anișoara Gheorghe

Șos. Banatului nr 70 B, Chitila, Ilfov

tentromparadise.ro@gmail.com

031 426 09 43; 021 352 05 54

Politica de confidențialitate a companiei respectă reglementările Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Această secțiune oferă toate informațiile cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către Tentrom Paradise.

Cui ne adresăm

 • Vizitatorilor și utilizatorilor tentromparadise.ro;
 • Persoanelor care contactează Tentrom Paradise prin telefon, email, formular de contact sau prin intermediul rețelelor sociale (Facebook, YouTube, Instagram);
 • Clienților Tentrom Paradise, care au semnat contracte de vânzare;
 • Partenerilor comerciali Tentrom Paradise.

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm

 • Date de identificare: informații personale (nume, prenume, adresă, email, număr telefon etc.);
 • Date tehnice: adresă IP, identificatori cookie, tip și versiune browser, dispozitiv, sistem și platformă de operare;
 • Date de business: companie, tip solicitare, CUI;
 • Informații privind activitatea pe tentromparadise.ro: istoric de navigare, pagini vizitate, timp petrecut în site etc;
 • Orice alte informații furnizate de dumneavoastră, care nu se regăsesc în lista de mai sus.

Colectarea datelor are loc atunci când: 

 • Accesați tentromparadise.ro;
 • Interacționați cu tentromparadise.ro, prin completarea formularului de contact sau a formularului de comenzi online;
 • Semnați contracte de achiziție;
 • Trimiteți emailuri către Tentrom Paradise;
 • Accesați paginile noastre de Facebook, Instagram.

Acordarea consimțământului de prelucrare a datelor este obligatorie?

Nu, însă este bine de știut că anumite servicii precum comenzile online sau semnarea și executarea contractelor de achiziție pot fi oferite doar în urma acordării consimțământului de a colecta și a prelucra datele cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

 • Pentru prezentarea ofertelor de cost în urma solicitării prealabile a clientului;
 • Pentru încheierea sau executarea unui contract;
 • Pentru comunicarea de marketing;
 • Pentru interesul legitim Tentrom Paradise, al unei terțe părți sau al clientului;
 • Pentru îndeplinirea obligației de a comunica unor autorități publice, informații cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Prestare de servicii;
 • Comunicări de marketing;
 • Optimizare tehnică și a nivelului de securitate a datelor;
 • Analiza datelor.

Destinatari ai datelor cu caracter personal

Partenerul comercial care face posibil accesul la produsele și serviciile Tentrom Paradise și care sunt implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal este:

Stative Media – Furnizor servicii de marketing și intermediar servicii hosting.

Tentrom Paradise asigură confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal prin semnarea unor contracte cu entitățile cărora le sunt divulgate aceste informații.

Drepturile utilizatorului

– Dreptul la solicitarea accesului la datele cu caracter personal, precum și la modalitatea în care acestea sunt prelucrate;

– Dreptul la rectificarea datelor care sunt incorecte sau nu mai sunt de actualitate;

– Dreptul la ștergerea datelor;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi restricționată într-o serie de situații stabilite prin lege;

– Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal, de care puteți beneficia în orice moment;

– Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, care pot fi obținute într-un format comun sau transferate unui alt operator economic la alegerea dumneavoastră;

–  Dreptul la retragerea consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal;

– Dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă, în cazul în care sesizați nereguli.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile enumerate mai sus trimiteți un mail la adresa tentromparadise.ro@gmail.com cu solicitarea, iar noi ne vom ocupa în cel mai scurt timp posibil.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele personale sunt stocate doar atât timp cât sunt necesare pentru efectuarea scopurilor de prelucrare, menționate anterior.

În cazul partenerilor comerciali Tentrom Paradise, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata exercitării relației contractuale.

În cazul clienților care semnează contracte de achiziții cu Tentrom Paradise, informațiile vor fi păstrate până la revocarea consimțământului de prelucrare a acestor date, în limitele impuse de legislația în vigoare.

Securitatea datelor

Pentru că înțelegem importanța securizării datelor cu caracter personal, încercăm, pe cât posibil să anonimizăm aceste date, să colectăm doar informațiile strict necesare și limităm accesul la date unui număr minim de parteneri comerciali.

Link-uri către alte website-uri

Punem la dispoziția utilizatorilor link-uri externe. Dacă alegeți să le accesați, politica de confidențialitate Tentrom Paradise nu mai este valabilă și trebuie să vă informați cu privire la politica de confidențialitate a platformelor accesate.

Realizarea de profiluri

Putem crea prin mijloace automate profiluri bazate pe datele cu caracter personal, pentru o segmentare mai clară a audiențelor Tentrom Paradise. Scopul acestei profilări este acela de a oferi o experiență personalizată de navigare, de promovare și de marketing, dar și de a prezenta produse, servicii și informații de interes pentru utilizator.